PARTNERZY PROJEKTU

 

 

Instytut Geodezji i Kartografii, z siedzibą przy ulicy Modzelewskiego 27 w Warszawie, został utworzony w 1945 r. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

W ostatnich latach Instytut Geodezji i Kartografii odnosił liczne sukcesy na arenie międzynarodowej oraz uczestniczył w wielu projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Centrum Teledetekcji w ramach Instytutu Geodezji i Kartografii powstało w 1976 r. jako pionierski instytut w Polsce, zajmujący się zastosowaniem zdjęć satelitarnych do badania środowiska. Od wielu lat naukowcy Centrum Teledetekcji rozwijają metody wykorzystania technik satelitarnych do badania: obszarów bagiennych, lasów, zagrożeń środowiska, pożarów, rolnictwa i prognozy plonów, suszy i redukcji plonów nią wywołanych, szacowania biomasy, jak również roślin bioenergetycznych i wielu innych.

Centrum Teledetekcji posiada ponadto bogato wyposażoną salę komputerową, z nowoczesnym oprogramowaniem do przetwarzania i opracowywania zdjęć satelitarnych, aparaturę do zdalnych pomiarów naziemnych jak również stację meteorologiczną i stację odbioru zdjęć satelitarnych.

 

RG Consulting - Firma powstała w styczniu 2003 roku. Głównym przedmiotem działalności jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W latach 2004-2011 RG Consulting zarządzała plantacją roślin energetycznych (wierzba energetyczna) o powierzchni 100 ha. Firma zajmuje się również doradztwem na rynku obrotu biomasą, specjalizuje się w analizach dotyczących popytu oraz podaży biomasy na cele energetyczne.

Właściciel firmy Ryszard Gajewski jest absolwentem SGGW Warszawa, Wydział Inżynierii i Melioracji Wodnych, posiada zdany egzamin na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Biomasy, równocześnie jest Wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Koordynacyjnej (OZE). Rada skupia 21 podmiotów Izby Gospodarcze oraz Stowarzyszenia z sektora odnawialnych źródeł energii (energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, słoneczna i biomasy). Celem rady jest wypracowywanie wspólnych stanowisk OZE dla potrzeb resortów oraz różnych organizacji oraz reprezentowanie interesów branży, jest również Doradcą Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Ryszard Gajewski jest autorem wielu opracowań na temat potencjału biomasy na cele energetyczne m.in. opracowania budowy biogazowi rolniczych które zostało zapisane w polityce energetycznej Polski do 2030 roku. Praktyk z 10-letnim doświadczeniem upraw roślin energetycznych oraz ekspert w dziedzinie OZE, szczególnie specjalizuje się w doradztwie w zakresie dedykowanych upraw roślin energetycznych.

 

 

pib.jpg 

Polska Izba Biomasy - została powołana 26 lutego 2004 r. w Warszawie. Aktualnie zrzesza ponad 70 podmiotów gospodarczych z całej Polski. Izba współorganizuje targi specjalistyczne ENEX – Nowa Energia (Marzec – Targi Kielce), bierze udział w Targach GreenPower(Maj - MTP Poznań), Pellets-Expo & Brykiet-Expo (Czerwiec – CTPK Bydgoszcz), a także organizuje warsztaty specjalistyczne „Energia z biomasy w praktyce” i „Jak zbudować biogazownię” oraz prowadzi Wszechnicę Energii Odnawialnej z Biomasy dla młodzieży. 

Podstawowe obszary działalności:

 • udział w tworzeniu lokalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania
 • pomoc w organizacji finansowania projektów z zastosowaniem biomasy
 • wspieranie członków PIB w tworzeniu i realizacji biomasowych i biogazowych projektów  inwestycyjnych
 • wspieranie członków PIB w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania
 • informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy
 • konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działalności PIB z resortami i urzędami administracji państwowej.

Cel powołania: 

 • wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomicznie i społecznie uzasadnione
 • wzrost produkcji urządzeń do przetwarzania i energetycznego wykorzystania biomasy
 • wsparcie dla rozwoju rynku biomasy w Polsce dla energetyki rozproszonej.

Polska Izba Biomasy zrzesza:

 • producentów biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych
 • producentów paliw z biomasy
 • producentów urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy
 • producentów urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy
 • handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty
 • producentów energii wytwarzanej z udziałem biomasy
 • instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce.

 

 

 

Grupa PTWP specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń.

Jest wydawcą Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, miesięcznika Rynek Zdrowia, miesięcznika Farmer, czasopisma Rynek Spożywczy, specjalistycznych portali biznesowych, m.in. wnp.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, propertynews.pl, portalsamorzadowy.pl, farmer.pl oraz organizatorem spotkań biznesowych, konferencji i szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

Każdego miesiąca do czytelników trafia ponad 60 tys. egzemplarzy specjalistycznych czasopism, blisko 1,5 miliona użytkowników odwiedza wydawane przez Grupę PTWP serwisy internetowe, a ponad 160 tysięcy osób subskrybuje branżowe newslettery. W imprezach i szkoleniach organizowanych przez PTWP każdego roku bierze udział kilkanaście tysięcy osób.

 

Portal www.farmer.pl to pierwsze źródło informacji dla sektora rolniczego w Polsce. Znakomita baza informacji rolniczych i wiedzy o rolnictwie. Właścicielom gospodarstw rolnych, plantatorom, hodowcom, a także przedstawicielom firm i instytucji działających na rzecz rolnictwa oferuje aktualności, poradnictwo agrotechniczne, zootechniczne, biznesowe i prawne, analizy ekspertów, kalendarium wydarzeń i targów, szczegółową prognozę pogody oraz farmer.tv - dział z materiałami wideo.

 

 fundacja.jpg

Fundacja REO została powołana na rzecz i dla Rozwoju Energii Odnawialnej w Polsce. Jej głównym celem jest promowanie i upowszechnianie odnawialnych źródeł energii, ale także szeroko pojętej działalności na rzecz ochrony środowiska. Fundacja REO realizuje projekty skierowane do biznesu (Międzynarodowy Kongres Green Power, Międzynarodowe Targi Green Power, Seminaria, Profesjonalny Portal o Rynku Energii Odnawialnej - www.reo.pl) oraz do społeczeństwa (Miejsce Dobrej Energii – www.miejscedobrejenergii.pl) i do ludzi młodych, uczących się (GreenMAJPower).

 

Portal reo.pl Rynek Energii Odnawialnej to portal poświęcony sektorowi OZE w Polsce i na świecie. Codziennie najnowsze wiadomości dotyczące branży energetyki odnawialnej, zmian w prawie, zielonych technologii czy finansowania inwestycji, kalendarium wydarzeń branżowych, informacje o szkoleniach i konkursach.